• Slovenščina
 • English
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Italiano
+386 4 581 37 00

Znanje zaposlenih

Verjamemo, da so zaposleni naše največje bogastvo. Vrhunsko usposobljenost zaposlenih smo postavili v središče delovanja kadrovske službe. Poznavanje blaga, trajnostno upravljanje s sodobnimi transportnimi sredstvi, informacijska pismenost in druga strokovna znanja so del neprestanega usposabljanja sodelavcev.
Visoko usposobljen in motiviran kader je gonilo razvoja podjetja, zato k razvoju in nagrajevanju zaposlenih pristopamo celovito.

 • Redno usposabljanje zaposlenih:
  • ravnanje z blagom, profesionalna vožnja,
  • uporaba sodobnih tehničnih sredstev,
  • ravnanje z dokumentacijo,
  • redna usposabljanja serviserjev za pooblaščeno izvajanje servisnih storitev,
  • neprestano usposabljanje sodelavcev v režijskih službah na izbranih področjih dela.
 • Interni inštruktorji profesionalne vožnje
 • Spodbudno in pozitivno naravnano delovno okolje
 • Stimulativen sistem nagrajevanja za vse zaposlene
Sigr Bizjak znanje zaposlenih